ทั่วไป องค์ความรู้และวิชาการ

โคกหนองนาแหล่งสร้างอาชีพฟื้นฟูผู้ติดยาเสพติด

โคกหนองนาแหล่งสร้างอาชีพฟื้นฟูผู้ติดยาเสพติด มีการจัดตั้งศูนย์บำบัดและศูนย์ฝึกอาชีพเมื่อครบกำหนดการบำบัดจะสามารถนำวิชาที่ฝึกอบรมไปประกอบอาชีพได้เป็นอีกหนึ่งกิจกรรมดีๆที่ให้โอกาสคนที่เคยผิดพลาดได้คืนสู่สังคม