วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี พลังงานและสิ่งแวดล้อม

คิดอย่างไรให้ได้นวัตกรรมตามหลักการทรงงาน (ตอนที่ 3)

บทสรุป การคิดอย่างไรให้ได้นวัตกรรมนั้น สิ่งสำคัญคือ “ปัญญา” (wisdom)
READ MORE