กิจกรรมปั่นจักรยานเชื่อมสัมพันธ์ไทย-มาเลย์

รวมพลังแสดงความจงรักภักดี แด่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิตติ์ฯ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสมหามงคล ทรงมีพระชนมพรรษา 90 ปี ในปีพ.ศ. 2565 กับกิจกรรมปั่นจักรยานเชื่อมสัมพันธ์ไทย-มาเลย์ ที่ดีต่อใจ