กระบวนการเรียนรู้ ประชาสัมพันธ์

กิจกรรม “คำตอบ อยู่ที่ตำบล” สู่การขยายผลอย่างยั่งยืน

กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร โดยพลโท ธัชพล เปี่ยมวุฒิ ผู้อำนวยการ
READ MORE