โครงการพระราชดำริ

โครงการพระราชดำริ

EP11 : โครงการพระราชดำริ “ครงการศูนย์ศึกษาการพัฒนาอ่าวคุ้งกระเบน”

เมื่อคนรักป่า ป่าย่อมคืนความอุดมสมบูรณ์สู่ชุมชนโดยรอบ เป็นเสมือนซุปเปอร์มาร์เก็ตของชุมชน ความเป็นมา :
READ MORE
โครงการพระราชดำริ

EP10 : โครงการพระราชดำริ “โครงการพัฒนาพื้นที่ลุ่มน้ำปากพนัง”

น้ำพระทัยรินหลั่ง ลุ่มน้ำปากพนังร่มเย็น อุทกวิภาชประสิทธิ”ประตูแยกน้ำจืด-น้ำเค็ม ชุบชีวิตพสกนิกรไทย
READ MORE
โครงการพระราชดำริ

EP9 : โครงการพระราชดำริ “โครงการศึกษาวิจัยและพัฒนาสิ่งแวดล้อมแหลมผักเบี้ย”

ปัญหาขยะและน้ำเน่าเสียในชุมชน รั่วไหลลงสู่แหล่งน้ำธรรมชาติ
READ MORE
โครงการพระราชดำริ

EP8 : โครงการพระราชดำริ “โครงการศูนย์ศึกษาการพัฒนาอ่าวคุ้งกระเบน”

อ่าวคุ้งกระเบน พื้นที่ที่เคยเสื่อมโทรม ได้พลิกฟื้นกลับมาสมบูรณ์อีกครั้ง ความเป็นมา : ในอดีต
READ MORE
โครงการพระราชดำริ

EP7 : โครงการพระราชดำริ “โครงการฝนหลวง”

สายฝนจากฟากฟ้า สู่ปวงประชาด้วยพระเมตตา พระราชทานฝนหลวงให้ปวงชนชาวไทย ความเป็นมา : เมื่อปี พศ ๒๔๙๘
READ MORE
โครงการพระราชดำริ

EP6 : โครงการพระราชดำริ “โครงการแก้มลิง”

จากพฤติกรรมเก็บอาหารไว้ที่แก้มของลิง สู่โครงการพระราชดำริ แก้มลิง เพื่อแก้ปัญหาน้ำท่วมให้กับคนกรุงเทพ
READ MORE
โครงการพระราชดำริ

EP4 : โครงการพระราชดำริ “ทฤษฎี น้ำดีไล่น้ำเสีย”

จากวิกฤตภัยแล้งและอุทกภัยอย่างรุนแรงจากลุ่มน้ำป่าสัก สู่โอกาสสร้างชีวิตใหม่ให้แก่ประชาชน ความเป็นมา
READ MORE
โครงการพระราชดำริ

EP3 : โครงการพระราชดำริ “โครงการห้วยองคต”

เมื่อคนกับป่าอยู่ร่วมกัน ป่าจะยังคงความสมบูรณ์ และสร้างประโยชน์สุขอย่างยั่งยืนตลอดไป ความเป็นมา
READ MORE