กระบวนการเรียนรู้

กระบวนการเรียนรู้ ประชาสัมพันธ์

กิจกรรม “คำตอบ อยู่ที่ตำบล” สู่การขยายผลอย่างยั่งยืน

กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร โดยพลโท ธัชพล เปี่ยมวุฒิ ผู้อำนวยการ
READ MORE
กระบวนการเรียนรู้

ผู้ใหญ่พิเชษฐ์ แบ่งพื้นที่ตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง

ผู้ใหญ่พิเชษฐ์ แบ่งพื้นที่ตามหลักเศรษฐกิจพอเพียงตามแนวทฤษฎีใหม่ ทำได้หลายอย่าง สร้างรายได้หลายทาง (hand
READ MORE
กระบวนการเรียนรู้

กรมวิชาการเกษตร เปิดตัว !!! “กวก.สุพรรณบุรี 1” อ้อยคั้นน้ำพันธุ์ใหม่ ผลผลิตสูง-ถูกใจผู้บริโภค

กรมวิชาการเกษตร เปิดตัว !!! “กวก.สุพรรณบุรี 1” อ้อยคั้นน้ำพันธุ์ใหม่
READ MORE