ทั่วไป

ทั่วไป องค์ความรู้และวิชาการ

อะไรคือนโยบายสำคัญที่รัฐบาลไทยพยายามพุ่งเป้าเพื่อแก้ไขปัญหาทางเศรษฐกิจ และสังคม ท่ามกลางสถานการณ์โลกและความเปราะบางของพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้

สถานการณ์โลกปัจจุบัน นับว่ามีความเคลื่อนไหว และแปรเปลี่ยนทั้งในด้านสังคม เศรษฐกิจ สิ่งแวดล้อม
READ MORE
ทั่วไป องค์ความรู้และวิชาการ

5 พฤติกรรมที่เกิดจากความหวังดี แต่ผลลัพธ์อาจไม่ดีอย่างที่คิด !!!

5 พฤติกรรมที่เกิดจากความหวังดี แต่ผลลัพธ์อาจไม่ดีอย่างที่คิด
READ MORE