ทั่วไป องค์ความรู้และวิชาการ

กรมประมงเตือน!! ผู้ที่เพาะเลี้ยงปลาเรืองแสง มีโทษทั้งจำ ทั้งปรับ

กรมประมงเตือน!!!
ผู้ที่เพาะเลี้ยงปลาเรืองแสง มีโทษจำคุกไม่เกิน 1 – 2 ปี ปรับไม่เกิน 1 – 2 ล้านบาท

ใครเพาะเลี้ยง – ครอบครองให้นำส่ง สำนักงานประมงจังหวัด ตั้งแต่ 1 ก.ย. – 30 พ.ย. 65 นี้