ทั่วไป องค์ความรู้และวิชาการ

กรมอนามัยแนะผู้ป่วยลองโควิด 19 (Long Covid) กินอาหารให้ครบ 5 หมู่ หลีกเลี่ยงอาหารประเภท Junk Food

กรมอนามัยแนะผู้ป่วยลองโควิด 19 (Long Covid) กินอาหารให้ครบ 5 หมู่ หลีกเลี่ยงอาหารประเภท Junk Food