ทั่วไป องค์ความรู้และวิชาการ

กริช สัญลักษณ์ชายชาตรี ชาวมลายู

เพื่อสืบสานศิลปะการทำ​ กริชรามัน​ กริชสกุลช่างปาตานี​ ที่สืบทอดมานานกว่า​ 200​ ปี​ จึงมีครูภูมิปัญญา​ เปิดศูนย์ศึกษาหัตถกรรมืตะโละหะลอ​ ถ่ายทอดวิชาทำกริชแก่ผู้ที่สนใจ​โดยเฉพาะเยาวชนคนรุ่นใหม่