ทั่วไป องค์ความรู้และวิชาการ

กลไกของหลักเศรษฐกิจพอเพียง [Needs VS Wants]

การเรียนรู้ประยุกต์ใช้หลักปรัชญาฯ​ ก่อนอื่นต้องทำความเข้าใจเรื่อง​ ความจำเป็น​ และความต้องการ​ เสียก่อน