ทั่วไป องค์ความรู้และวิชาการ

กัมปงตักวา หรือการพัฒนาชุมชนโดยมีมัสยิดเป็นศูนย์กลาง

รูปแบบของ “กัมปงตักวา” หรือการพัฒนาชุมชนโดยมีมัสยิดเป็นศูนย์กลาง คือโมเดลที่หลายชุมชนในพื้นที่ภาคใต้นำมาใช้ โดยยึดหลักความศรัทธาสร้างความเป็นหนึ่งเดียว เราพาไปทำความรู้จัก มัสยิดกาสัง จ.ยะลา ต้นแบบการพัฒนาชุมชนที่ประสบความสำเร็จ