ทั่วไป องค์ความรู้และวิชาการ

การพัฒนาอย่างยั่งยืนตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

การพัฒนาเศรษฐกิจ​ สังคม​ ไปจนถึงระบบการศึกษา​ ล้วนต้องทำบนหลักคิดของความยั่งยืน​ โดยอาศัยการมีส่วนรวมของคนทุกฝ่​าย​ ที่สำคัญหากเราสามารถสร้างค่านิยมในเรื่องของการพึ่งตนและแบ่งปันให้เกิดในจิตใจ​ จะยิ่งสร้างความยั่งยืนแก่การพัฒนาตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงได้