ทั่วไป องค์ความรู้และวิชาการ

การฟื้นฟูสมรรถภาพปอดในผู้ป่วย COVID 19

การฟื้นฟูสมรรถภาพปอดในผู้ป่วย COVID 19 เพื่อลดอาการหายใจเหนื่อย เพิ่มประสิทธิภาพการหายใจ ช่วยขับเสมหะ และป้องกันภาวะปอดแฟบ