ทั่วไป องค์ความรู้และวิชาการ

การสร้างสังคมคุณภาพตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

สังคมที่ดี คือสังคมที่ประชาชนสามารถใช้ชีวิตได้อย่างปกติสุข ได้รับความเท่าเทียม​ สามารถเข้าถึงสาธารณูปโภค​พื้นฐาน​ ขณะเดียวกัน​ มีการส่งเสริมและสร้างสรรค์นวัตกรรมใหม่ๆ​ เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตด้านต่างๆ​ ให้ดียิ่งขึ้น​ รวมถึงคนในสังคม​ สามารถอยู่ร่วมกันได้​ แม้มีความแตกต่างทั้งความคิด​ ความเชื่อ​ วัฒนธรรม​ และนี่เป็นเพียงส่วนเสี้ยวของการสร้างสังคมคุณภาพตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง