ทั่วไป องค์ความรู้และวิชาการ

ขยายผลของหลักเศรษฐกิจพอเพียง

การจะทำให้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง​ เข้าถึงผู้คนและถูกประยุกต์ใช้อย่างกว้างขวางได้​ ต้องมีการปรับเปลี่ยนวิธีการนำเสนอ​ ว่าแต่จะทำแบบไหนได้บ้างนะ​?