“ขาดทุน คือกำไร”

ฟังแค่ว่า ขาดทุน เราทุกคนคงส่ายหัวดิกๆ ไม่ต้องการให้เกิดขึ้น ไม่ต้องการทำอะไรแล้วต้องมาขาดทุน แต่แท้จริงแล้ว ในความขาดทุน หากพิจารณาให้ดีบางแง่บางมุม เราอาจพบสิ่งที่เป็น กำไร ซ่อนอยู่ในอนาคตเบื้องหน้า