ทั่วไป องค์ความรู้และวิชาการ

คนเลี้ยงไส้เดือน..ฟาร์มออแกนิคกลางกรุง

ฟาร์มออแกนิคกลางกรุงที่เริ่มจากจุดเล็กๆในพื้นที่และเวลาจำกัดมาเลี้ยงไส้เดือนเพื่อสร้างรายได้สามารถจำหน่ายได้ทั้งดินมูลไส้เดือน/ไส้เดือน​ และยังเปิดพื้นที่ให้มาเรียนรู้การเลี้ยงไส้เดือน​อีกด้วย เรียกว่าสร้างทั้งรายได้​ และแบ่งปันความรู้แก่ผู้ที่สนใจ