ทั่วไป องค์ความรู้และวิชาการ

ความพอเพียง VS การพึ่งพาตน

ความพอเพียง​ และการพึ่งพาตน​ มีส่วนที่เกี่ยวเนื่องกันอยู่มาก​ เพียงแต่ความพอเพียงนั้นครอบคลุมความหมายที่กว้างกว่า​ มาทำความกระจ่างกันได้ในอินโฟกราฟิกชุดนี้