การศึกษา องค์ความรู้และวิชาการ

คำศัพท์ทางเศรษฐศาสตร์พื้นฐาน

การนำหลักปรัชญาฯไปประยุกต์ใช้ในระบบเศรษฐกิจ​ มีคำศัพท์ทางเศรษฐศาสตร์พื้นฐานที่ต้องรู้ไว้​ดังนี้