ทั่วไป องค์ความรู้และวิชาการ

คุณกาญจนา เข็มลาย ทำเกษตรแบบคน(เคย)เมือง

คุณกาญจนา เข็มลาย ทำเกษตรแบบคน(เคย)เมือง

“เราพบว่า ต่อให้เรามีงาน มีเงิน แต่ถ้าเราไม่มีอาหาร เราก็อยู่ไม่ได้”