ทั่วไป องค์ความรู้และวิชาการ

ค้นพพ เหลืองปิยะรัตน์ พืชชนิดใหม่ที่ นราธิวาส

ค้นพบพืชชนิดใหม่ของโลก “เหลืองปิยะรัตน์” ในพื้นที่จังหวัดนราธิวาส​ และพบว่ามีความเสี่ยงสูญพันธ์ุหากไม่รีบทำการอนุรักษ์​ 🏵️🌱🌱🏵️