ทั่วไป องค์ความรู้และวิชาการ

จบแค่ ป.6 ขายผักสร้างรายได้อย่างยั่งยืน

เจ้าของฟาร์มผักที่จบแค่ ป.6 แต่ก็สามารถสร้างรายได้ 16 ล้านบาทต่อเดือน เริ่มต้นธุรกิจจากความล้มเหลวจนปัจจุบันสามารถพัฒนาส่งขายตามห้าง และหันมาสร้างฟาร์มผักเป็นของตัวเอง