ทั่วไป องค์ความรู้และวิชาการ

ซื้อยาผ่านเน็ตอันตราย!!! ระวังได้ไม่คุ้มเสีย

ซื้อยาผ่านเน็ตอันตราย!!! ระวังได้ไม่คุ้มเสีย
(don’t touch)ผิดกฎหมาย เพราะ อย. ไม่อนุญาตการขายยาผ่านอินเทอร์เต
(don’t touch)ถูกหลอก เพราะอาจได้ยาปลอมหรือยาเสื่อมสภาพ
(don’t touch)อันตราย เพราะไม่ได้จัดยาโดยแพทย์หรือเภสัชกร