ทั่วไป องค์ความรู้และวิชาการ

ตัวเลขต้องระวัง !!! ข้อมูลสำคัญเลขประจำตัวประชาชน ระมัดระวังการเปิดเผยเลขบัตรประชาชนและข้อมูลส่วนตัวของคุณ

ตัวเลขต้องระวัง !!! ข้อมูลสำคัญเลขประจำตัวประชาชน ระมัดระวังการเปิดเผยเลขบัตรประชาชนและข้อมูลส่วนตัวของคุณ