ทั่วไป องค์ความรู้และวิชาการ

ถั่วฝักยาวพันธุ์สิรินธร​ เบอร์1​ พันธุ์แห่งความภาคภูมิใจของชาวนราธิวาส

ถั่วฝักยาวพันธุ์สิรินธร​ เบอร์1​ พันธุ์แห่งความภาคภูมิใจของชาวนราธิวาส