ทั่วไป องค์ความรู้และวิชาการ

ทฤษฎีตุ่มน้ำ จะเลือกเติมน้ำหรืออุดรอยรั่ว

ถ้าคุณมีตุ่มน้ำที่มีรูรั่วหนึ่งใบ​ คุณจะเลือกทำสิ่งใด​ ระหว่างอุดรูรั่ว​ กับเติมน้ำให้เต็ม

คำถามชวนคิดที่อาจทำให้คุณตระหนักถึงบางสิ่งจากชุดอินโฟกราฟิกนี้