เรียนรู้จัก​ การทำงานอย่างเป็นลำดับขั้นตอนแบบบูรณาการ​ เพื่อความสำเร็จ​ ตามทฤษฎี​ซาแปะ​ (SAPAE)