Introvert

คือ คนที่เมื่อได้อยู่กับตัวเองจะรู้สึกดี มีความสุขมาก Introvert มักจะชอบใช้เวลาทำอะไรคนเดียว ไม่ว่าจะอยู่บ้าน อ่านหนังสือ เล่นเกม ดูหนัง หรือทำกิจกรรมอื่น ๆ ที่ทำคนเดียว