ทั่วไป องค์ความรู้และวิชาการ

ทุเรียนเบตง​ เกษตรมูลค่าสูง​

กรณีศึกษา​ ทุเรียนเบตง​ เกษตรมูลค่าสูง​ หนึ่งในตัวอย่างการพัฒนาพืชผล​ GI ที่นอกจากเป็นสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์​ ยังสร้างความไว้วางใจการบริโภคให้ลูกค้า​ รวมถึงสามารถยกระดับสู่การส่งออกในอนาคต