ทั่วไป องค์ความรู้และวิชาการ

ธนาคารโค-กระบือ​อันเนื่องมาจากพระราชดำริ​

ธนาคารโค-กระบือ​อันเนื่องมาจากพระราชดำริ​ เพื่อแบ่งเบาภาระ​ ช่วยเหลือ​ และสร้างโอกาส​ แก่เกษตรกรผู้เลี้ยงโค-กระบือของไทย.. 🇹🇭🐂🐃​