องค์ความรู้และวิชาการ

นราธิวาสต้องตื่นตัว เพื่อไม่ให้ตกเป็นเป้า

ท่ามกลางสถานการณ์ความรุนแรงในพื้นที่​จังหวัดชายแดนภาคใต้​ เจ้าหน้าที่ขอให้ทุกฝ่ายช่วยกันเป็นหูเป็นตา เฝ้าระวังอย่างเคร่งครัด