การศึกษา องค์ความรู้และวิชาการ

นวัตกรรมก้าวหน้า วิชาการเกษตรก้าวไกลนำพาผลิตผลไทย ส่งออกไกลสู่ครัวโลก

งานวันถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิตพืชภาคตะวันออก​ เป็นอีกหนึ่งโมเดลสำคัญที่เกษตรกรจะได้อัปเดทข้อมูลข่าวสาร​ ความรู้ด้านนวัตกรรมเกษตรใหม่ๆ​ เป้าหมายเพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจไทยด้วยเกษตรมูลค่าสูง​🌳♻️🚜