องค์ความรู้และวิชาการ

บุหรี่เถื่อน ยิ่งจับ ยิ่งเพิ่ม ทำไม?

หยุด บุหรี่เถื่อน เป็นภัยร้ายแรงกว่าที่คุณคิด สร้างความเสียหายทั้งต่อชีวิต และประเทศชาติ !