ทั่วไป องค์ความรู้และวิชาการ

ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงกับทางสายกลาง

ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง​ นับเป็นหลักสำคัญที่ใช้ในการวางรากฐานของประเทศ​ในยุคโลกาภิวัฒน์​ หรือในยุคปัจจุบันนี้ที่สุด​แล้ว​ สามารถเทียบเคียงได้กับหลักธรรม​ “ทางสายกลาง” ในพระพุทธศาสนา​