ทั่วไป องค์ความรู้และวิชาการ

ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

มาหาคำตอบไปพร้อมกันว่า​ เหตุใดคนทุกระดับในสังคม​ ควรดำเนินชีวิตตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง