ทั่วไป องค์ความรู้และวิชาการ

ปอดเสี่ยง เลี่ยงโควิด-19

ปอดเสี่ยง เลี่ยงโควิด-19

คนที่ปอดทำงานน้อยลงกว่าปกติ 70% เมื่อถูกทำลายอีก 10 – 20% การใช้ชีวิตประจำวันจะไม่เหมือนเดิมอีกต่อไป