ทั่วไป องค์ความรู้และวิชาการ

ปัจจัยพลังอำนาจด้านเศรษฐกิจ

ปัจจัยพลังอำนาจด้านเศรษฐกิจ​ มีองค์ประกอบสำคัญ​ อาทิ​ ภูมิศาสตร์​ ทรัพยากรธรรมชาติ​ การศึกษา​ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี​ ซึ่งล้วนต้องบริหารจัดการ​ และส่งเสริมพัฒนาให้มีความสอดคล้องกับประเทศ​ และทันกับสถานการณ์โลก

หากลองนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงไปจับแล้ว​ จะช่วยให้ปัจจัยพลังอำนาจของชาติด้านเศรษฐกิจ​ สัมฤทธิ์ผลได้ดียิ่งขึ้น