ทั่วไป องค์ความรู้และวิชาการ

ปีนี้ฤดูฝนอาจมาเร็ว อยากให้ดูตัวเองกันแต่เนิ่นๆ

ปีนี้ฤดูฝนอาจมาเร็ว อยากให้ดูตัวเองกันแต่เนิ่นๆ