ทั่วไป องค์ความรู้และวิชาการ

พัฒนาสื่อภูมิภาค เข้าใจพื้นฐานเศรษฐกิจพอเพียง

ความสำคัญของสื่อภูมิภาค นอกจากการนำเสนอเรื่องราวของพื้นที่ให้คนภายนอกพื้นที่ ได้รับทราบข่าวสารแล้ว ยังเป็นโอกาสดี ที่สื่อภูมิภาคจะได้นำเสนอเรื่องราวของหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ให้แพร่หลายและเข้าถึงชุมชนได้มากยิ่งขึ้น