ทั่วไป องค์ความรู้และวิชาการ

พิพิธภัณฑ์มรดกทางวัฒนธรรมอิสลามและศูนย์การเรียนรู้อัลกุรอาน จ.นราธิวาส​

อีกหนึ่งรูปแบบของการอนุรักษ์มรดกทางวัฒนธรรม​ ที่พิพิธภัณฑ์มรดกทางวัฒนธรรมอิสลามและศูนย์การเรียนรู้อัลกุรอาน จ.นราธิวาส​ กับการบูรณะคัมภีร์อัลกุรอานโบราณ​ สะท้อนสังคมพหุวัฒนธรรมในจังหวัดชายแดนใต้ที่เข้มแข็ง