ทั่วไป องค์ความรู้และวิชาการ

ภาวะรวยกระจุกจนกระจาย

อะไรคือต้นตอของภาวะรวยกระจุกจนกระจาย​ ตามที่พบเห็นได้บ่อยในระบบเศรษฐกิจแบบทุนนิยม