ทั่วไป องค์ความรู้และวิชาการ

ยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดชายแดนใต้

ยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดชายแดน​ ได้รับการวางกรอบการพัฒนาใน​ 2​ มิติหลัก​ ได้แก่​ การพัฒนาตามศักยภาพพื้นที่​ และการพัฒนาเสริมความมั่นคง​ ซึ่งมีแนวทางการดำเนินการแยกย่อยไปอย่างหลากหลาย​ ชวนผู้อ่านไปทำความเข้าใจ​ร่วมกัน​ เพราะยังสามารถประยุกต์ใช้กับพื้นที่อื่นๆ​ ที่มีความหลากหลายได้