ทั่วไป องค์ความรู้และวิชาการ

รมว.กลาโหม ยันแก้ปัญหา 3 จังหวัดชายแดนใต้ด้วยสันติวิธี

รมว.กลาโหม ยันแก้ปัญหา 3 จังหวัดชายแดนใต้ด้วยสันติวิธี ย้ำไม่มีนโยบายที่จะไม่ใช้ความรุนแรง พร้อมมุ่งมั่นพัฒนาคุณภาพชีวิตประชาชนในพื้นที่ให้ดีขึ้น