ทั่วไป องค์ความรู้และวิชาการ

ระวัง!! ปลอมเป็นเพื่อน…มาหลอกยืมเงิน 👇👇👇

ระวัง!! ปลอมเป็นเพื่อน…มาหลอกยืมเงิน 👇👇👇