ทั่วไป องค์ความรู้และวิชาการ

ระเบิดจากภายในคืออะไร

การสร้างสังคมให้เข้มแข็งได้​ ต้องเริ่มจากการสร้าง​ “คน” ให้มีความเข้มแข็งเสียก่อน​ ​และบุคคลที่จะเข้มแข็งได้​ ต้องมีการระเบิดจากภายใน​ คือมีความปรารถนาอันแรงกล้าที่จะทำสิ่งหนึ่งสิ่งใดให้ประสบความสำเร็จตามแนวทางหลักปรัชญาฯ​ นั่นเอง