ทั่วไป องค์ความรู้และวิชาการ

รับ ATK ผ่านแอปฯเป๋าตังฟรี

รับ ATK ผ่านแอปเป๋าตัง ฟรี!!!
ผู้ใช้สิทธิบัตรทอง หากสงสัยว่าเป็นผู้สัมผัสเสี่ยงสูง ขอรับ ATK ผ่านแอปเป๋าตัง หรือตรวจที่หน่วยบริการปฐมภูมิตามนโยบาย 30 บาทรักษาทุกโรค