รู้จักมัรกัสยะลา​

ศูนย์ปฏิบัติศาสนกิจของชาวมุสลิม​ ในจังหวัดยะลา​ ที่มีชื่อเสียงและมีขนาดใหญ่ในอาเซียน​ จนหน่วยงานความมั่นคงเอง​ หวั่นว่าจะกลายเป็นที่ซุกซ่อนตัวของผู้ก่อความไม่สงบในจังหวัดชายแดนภาคใต้