ทั่วไป องค์ความรู้และวิชาการ

รู้ยัง..กฎหมายจราจรใหม่ เพิ่มโทษผู้กระทำผิดซ้ำ ในข้อหาเมาแล้วขับ !!!

รู้ยัง..กฎหมายจราจรใหม่ เพิ่มโทษผู้กระทำผิดซ้ำ ในข้อหาเมาแล้วขับ !!!