ทั่วไป องค์ความรู้และวิชาการ

วิถีชุมชนบางนราตอนกลาง​ แห่งนราธิวาส

วิถีชุมชนบางนราตอนกลาง​ มีอะไรเป็นพืชเศรษฐกิจสำคัญนะ​?